Nieuws

Steun mee de jeugdbeweging 13+ ten voordele van Kom op Tegen Kanker
Zaterdag 3 mei niets te doen? Steun samen met onze bevriende jeugdbeweging 13+ volgend initiatief ten voordele van Kom Op Tegen Kanker! http://13plusbouterseminactie.wordpress.com/  


RESTAURANTDAG
zondag 27 april: Restaurantdagen Scouts Boutersem 
Zijn je kinderen op weekend? Kom dan zeker hun scouts groep steunen!
 


Kampdata 2014
De kampdata zijn bekend: 

Klein Kamp: 

- Kapoenen: 5 - 10 juli 

- Kawellen: 3 - 10 juli

Groot Kamp:

- Jonggivers: 3 - 15 juli (trein heen, trein terug)

- Givers: 1 - 15 juli (fiets heen, trein terug)

- Bezoekdag: 12 juli 


Verslag Jeugdraad 10 februari
Beste ouders,

De gemeente zoekt een nieuw onderkomen voor de petanque van Kerkom.
Ze dachten daarbij de geluidsdichte kelder van de jeugdlokalen om te vormen door daar binnen Petanquebanen aan te leggen. Het advies van de jeugdraad werd daarbij gevraagd. Wij, als scouts en jeugd, konden hier niet mee akkoord gaan. Multifunctionele jeugdlokalen moeten immers voor de jeugd en nieuwe jeugdinitiatieven dienen en niet permanent voor een sportclub. Daarom zakten we met een aantal leiding, jin en givers af naar de jeugdraad.Indien interesse kan u het verslag + advies van de jeugdraad hieronder lezen (enorm interessant). Nu is het aan het schepencollege om een definitieve uitspraak te doen.
Aangezien we streven naar open communicatie, willen we al onze leden en ouders op de hoogte houden van de vorderingen. U moet het maar eens lezen.
Wanneer het schepencollege een beslissing heeft genomen, zullen we dit met jullie verder communiceren. We hopen dat het schepencollege ons advies ernstig neemt.

Wordt vervolgd. 

Verslag_jeugdraad_10 februari 2014.docx

Officieel advies_jeugdlokalen.docx


 


betaalde + ingeschreven leden UPDATE
Beste ouders, In de volgend pdf ledenlijst 30-01.pdfvinden jullie de namen van de leden die lidgeld betaald hebben + ingeschreven zijn. Wilt iedereen dat eens nakijken aub. Moest de naam van uw zoon/dochter er niet in voorkomen, laat dan zeker iets weten (groepsleiding@scoutsboutersem.be). Er zijn wel een aantal leden die al lidgeld betaald hebben, maar door gebrek aan gegevens niet kunnen ingeschreven worden. Kunnen de volgende personen de volgende link nog invullen aub: 

- meisjes: https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/lidworden?groep=B2507M (Hanna Chaffari, Lola Depypere)

- jongens: https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/lidworden?groep=B2508S ( Jarno De Kneef, Lowie Van Noyen, Jul Scheys, Bruno Dewaele). 

Merci om het in orde te brengen: Max Bracht, Indara Soetemans 


Verandering verkeerssituatie Dorpsstraat en Martelarenstraat

Vanaf maanag 6 januari tot en met 15 juli 2014 is de verkeerssituatie veranderd in de Dorpsstraat en de Martelarenstraat. Zoals op de tekening: komende van de Leuvensesteenweg mag je de Dorpsstraat in, maar niet de Martelarenstraat. Naar de Leuvensesteenweg het omgekeerde. 


Terugbetaling lidgeld/kampgeld
Bijna alle ziekenfondsen betalen op één of andere wijze kamp en lidgeld terug. In volgende link een overzicht: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/diversiteit/scouting-op-maat/tegemoetkoming-ziekenfondsen. Neem een formulier van je ziekenfonds mee naar de scouts op de opening van de scoutslokalen op 28/09. De groepsleiding zal na de vergadering, om 16u, volop stempelen. Indien je er niet kunt bijzijn, mag je altijd op een ander moment een groepsleiding aan de mouw trekken.  


Scouting op Maat

Scouting op Maat

Financiële, materiële en andere drempels wegwerken

Via "Scouting op Maat" ondersteunt Scouts en Gidsen Vlaanderen iedereen voor wie de kostprijs een drempel vormt om deel te nemen aan het spel van scouting.

Scouting op Maat biedt aan: het verminderd lidgeld, Fonds op maat en verminderd verblijfsgeld bij Hopper Jeugdverblijf.

1. Het verminderd lidgeld. Kan toegekend worden door de groep via de groepsadministratie. Op deze manier wordt slechts de helft van het lidgeld aangerekend. Dit moet gevraagd worden aan de groepsleiding.

2. Fonds op Maat. Een solidariteitsfonds dat ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en hun ouders die het thuis financieel moeilijk hebben. Bij Fonds op Maat kan je aanvragen doen voor steun voor deelname van leden aan betalende activiteiten zoals weekends, kampen, zwemmen,... Een aanvraag gebeurt steeds door de leiding, niet door ouders of leden via formulier.

Verdeelsleutel: 1/3 ouders, 1/3 fonds op maat, 1/3 groep.Zie ook de informatie bij de FAQ over terugbetalingen. Voor meer info hierover, contacteer ons op groepsleiding@scoutsboutersem.be

 


De Kleine Gids

Ouders van leden zijn belangrijke partners. Scouts en Gidsen Vlaanderen bestaat door hun vertrouwen en waardering. Daarom ontwikkelde ze voor ouders een 'Kleine Gids' met alle basisinformatie over scouting (bv. missie, visie, groepen,...). Je moet het maar eens lezen indien je meer interesse hebt in onze werking. 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/visie/wat-is-scouting/de-kleine-gids?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=AanLeiding_2014-01-29

 


fluovestjes gezocht
Beste ouders, 

We zitten op de scouts met een zwaar tekort aan fluovestjes. Nieuwe fluovestjes aankopen zou voor ons, als jeugdbeweging, een dure kost zijn. Heeft u toevallig fluovestjes liggen die u niet meer gebruikt, of wil u graag met uw bedrijfsnaam fluovestjes sponsoren of kent u iemand die ons kan helpen... laat het ons alvast weten. Nu de wintermaanden er aan komen en het sneller donker is, willen we de veiligheid van de leden garanderen. 

Mogen we ieder van jullie vragen om in afwachting, zeker elke avondvergadering zelf een fluovestje mee te nemen aub.  


De sjaaltjes zijn aangekomen
Beste ouders,

De sjaaltjes zijn er eindelijk!
Vanaf komende zaterdag kan je elke week voor en na de scoutsvergadering een sjaaltje kopen bij Miley (leidster van de kapoenen) in het speeltuintje. Eén sjaaltje kost 8 euro.

Mvg,

de leiding 


Vanaf dit jaar nieuw lid?
Wanneer je nieuw bent bij de scouts ' (je hebt vorig jaar niet bij scouts Boutersem gezeten!), kan je je als volgt inschrijven: 

-Als je een nieuw meisje bent, kan je je inschrijven via volgende link: https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/lidworden?groep=B2507M
-Als je een nieuwe jongen bent, kan je je inschrijven via volgende link: 
https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/lidworden?groep=B2508S

Nadien dien je het inschrijvingsgeld, namelijk 35 euro te storten op onze rekening 731-0197923-18 en de medische steekkaart in te vullen (zie FAQ). Dit laatste geef je dan aan de leiding van de groep. Je mag drie vergaderingen gratis proberen vooraleer het verplicht is om je in te schrijven. Nadat je bent ingeschreven ben je verzekerd voor een gans jaar voor de wekelijkse scoutactiviteiten en het kamp. Je krijgt ook een jaarkenteken. Meer informatie vind je bij 'FAQ' 


Brief van groepsleiding 2013 - 2014
Op 21 september 2013 start het nieuwe scoutsjaar met de overgang. De nieuwe leiding van je zoon/dochter zullen stilaan bij jullie thuis kennis komen maken (buiten bij kapoenen, die een infomoment hebben). Hieronder vindt u alvast de brief van de groepsleiding. Klik op 'brief grl aan ouders 2013-2014.docx'  


Facebookpagina
Beste ouders, leden en sympathisanten, 

Na onze vernieuwde website vorig jaar willen we dit scoutsjaar de communicatie naar jullie nog verder verbeteren door gebruik te maken van een eigen Facebookpagina. Op deze pagina vindt u als ouder of lid alle nuttige info, heet van de naald en sfeerbeelden van vergaderingen en kampen. Aarzel niet om deze pagina leuk te vinden! https://www.facebook.com/scoutsboutersem 


Verloren voorwerpen
Na het kamp zijn er heel wat verloren voorwerpen blijven liggen. De verloren voorwerpen zullen uitgestald worden tijdens de eerste scoutsvergadering (eind september). Indien u iets dringend nodig heeft (bv.siskaart en dergelijke), kan u de takleiding contacteren. 

De verloren voorwerpen van vooral klein kamp zijn gesorteerd. Opvallende voorwerpen en voorwerpen met naam in, hebben we samengebracht in één bak. Klik hier, om te kijken of er iets van uw zoon/dochter bij zit. 


  

Sponsors

Pc@Work bvba
  

Kalender

     
25/04/2014 27/04/2014 kawellenweekend (Kabouters)
25/04/2014 27/04/2014 Kawellen weekend (Welpen)
26/04/2014 12:00 26/04/2014 18:00 voorbereiding restaurantdag (O-team)
27/04/2014 10:00 27/04/2014 18:00 Restaurantdag (O-team)
24/05/2014 13:00 24/05/2014 23:30 Wandeling + etentje (O-team)
21/06/2014 8:00 21/06/2014 15:00 Werkdag (O-team)
12/09/2014 18:00 14/09/2014 18:00 VADERKAMP (O-team)
27/09/2014 8:00 27/09/2014 15:00 Werkdag (O-team)
25/10/2014 8:00 25/10/2014 15:00 Werkdag (O-team)
22/11/2014 8:00 22/11/2014 15:00 Werkdag (O-team)

  

Gouw Oost Brabant

  

Opmerkingen of Vragen?

Indien u nog opmerkingen of vragen
heeft ivm de nieuwe site, mag u altijd
een mailtje sturen naar
admin@scoutsboutersem.be

Indien u vragen heeft over de
algemene werking, kan u
een mailtje sturen naar 
groepsleiding@scoutsboutersem.be

Indien u vragen heeft ivm de
vergaderingen, kan u een 
mailtje sturen naar
[tak]@scoutsboutersem.be

bvb. welpen@scoutsboutersem.be